Support
Baby Connection
02-312-4774-6
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

วันที่: 2017-06-27 17:59:41.0

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้า ได้ที่ www.babyconnectionshop.com เลือกสินค้าที่ต้องการ กดปุ่ม Add to cart หลังจากนั้นกด “ทำรายการสั่งซื้อ”

รอการยืนยันการสั่งซื้อ

รอรับคำยืนยันการสั่งซื้อและยอดชำระเงินจากทาง Baby Connection ซึ่งทางร้านจะตอบกลับตามช่องทางที่ลูกค้าแจ้งไว้

ชำระเงินได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านบัตรเครดิต บนระบบเวปไซท์ : www.babyconnectionshop.com

ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านการโอนเงิน ตามบัญชีดังนี้ชื่อบัญชี: บจก. เบบี้ แอนด์ ชิลเดร้น
ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย สาขา: ราชดำริ
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
เลขบัญชี: 042-1-12362-4

ชื่อบัญชี: บจก. เบบี้ แอนด์ ชิลเดร้น
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขา: นานาเหนือ
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
เลขบัญชี: 197-303472-9

ยืนยันการชำระเงิน

แจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ช่องทางนี้